شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد ) پیام نور
اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودی های 95 و 96) پیام نور
ترویج و آموزش کشاورزی (مخصوص ورودی های 95 ) پیام نور
ترویج وآموزش کشاورزی پایدار(مخصوص ورودیهای 96و بعد) پیام نور
علوم دامی (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) پیام نور
علوم مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی (مخصوص ورودی های 93 تا97) پیام نور
علوم و مهندسی آب (مخصوص ورودیهای 98 و بعد) پیام نور
علوم و مهندسی شیلات (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) پیام نور
علوم و مهندسی صنایع غذایی (مخصوص ورودی های 93 تا97) پیام نور
علوم و مهندسی صنایع غذایی(مخصوص ورودیهای 98 و بعد) پیام نور
علوم و مهندسی محیط زیست ورودی و بعد95 پیام نور
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی پیام نور
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (مخصوص ورودی های 95 ) پیام نور
مهندسی شیلات (فقط مخصوص ورودیهای 95) پیام نور
مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان(مخصوص ورودیهای 94 وقبل) پیام نور
مهندسی علوم دامی (مخصوص ورودیهای 95 و 96) پیام نور
مهندسی علوم کشاورزی پیام نور
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودیهای 93و 94) پیام نور
مهندسی کشاورزی گرایش آب (فقط مخصوص ورودی های 92 ) پیام نور
مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک (مخصوص ورودی های 86 تا 92 ) پیام نور
مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی (مخصوص ورودی های 86 تا 93) پیام نور
مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی ( مخصوص ورودی های 85 و قبل ) پیام نور
مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی (مخصوص ورودی های 94 ) پیام نور
مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت (مخصوص ورودی های 93 و قبل) پیام نور
مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی پیام نور
مهندسی کشاورزی گرایش علوم وصنایع غذایی (مخصوص ورودی های 92 و قبل) پیام نور
مهندسی کشاورزی گرایش مکانیزاسیون کشاورزی (فقط مخصوص ورودی های 92) پیام نور
مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (مخصوص ورودی های 86 تا 92) پیام نور
مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ها پیام نور
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی(مخصوص ورودیهای 93 و 94) پیام نور
مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست پیام نور
مهندسی تولیدات دامی پیام نور