محمدرضا گلکار

استاد محمدرضا گلکار دارای کارشناسی‌ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی هستند. ایشان دارای رتبه ۲۹ کنکور کارشناسی ارشد می‌باشند و به مدت دو سال است که مشغول به تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی هستند.

فیلتر

نیمسال

کدام بخش سوالات؟

بستن

استاد محمدرضا گلکار دارای کارشناسی‌ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی هستند. ایشان دارای رتبه ۲۹ کنکور کارشناسی ارشد می‌باشند و به مدت دو سال است که مشغول به تدریس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی هستند.

۳ دقیقه اول ویدیو رایگان است و در صورت تمایل می‌توانید با خرید ویدیو آن را تا انتها مشاهده نمایید.
فیلتر
مرتب سازی