فاطمه بهرامی

کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی، فارغ التحصیل زبان وادبیات فارسی از دانشگاه پیام نورمشهد، فارغ التحصیل دبیری ادبیات از دانشگاه آزاد مشهد، دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، با ۷ سال سابقه تدریس در رشته ادبیات.

فیلتر

نیمسال

کدام بخش سوالات؟

بستن

کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی، فارغ التحصیل زبان وادبیات فارسی از دانشگاه پیام نورمشهد، فارغ التحصیل دبیری ادبیات از دانشگاه آزاد مشهد، دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، با ۷ سال سابقه تدریس در رشته ادبیات.

۳ دقیقه اول ویدیو رایگان است و در صورت تمایل می‌توانید با خرید ویدیو آن را تا انتها مشاهده نمایید.
فیلتر
مرتب سازی