منو لوگوی SoalatPNU

بانک جامع سوالات پیام نور

محمد تاجیک

محمد تاجیک دانش پژوه دوره ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران دانش آموخته حقوق در دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران رتبه 90 کنکور سراسری علوم انسانی سال 92 رتبه 14 کنکور دکتری حقوق جزا و جرم شناسی سال 98

فیلتر

نیمسال

کدام بخش سوالات؟

بستن

محمد تاجیک دانش پژوه دوره ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران دانش آموخته حقوق در دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران رتبه 90 کنکور سراسری علوم انسانی سال 92 رتبه 14 کنکور دکتری حقوق جزا و جرم شناسی سال 98

۳ دقیقه اول ویدیو رایگان است و در صورت تمایل می‌توانید با خرید ویدیو آن را تا انتها مشاهده نمایید.
فیلتر
مرتب سازی