شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

ارشد آموزش زبان انگلیسی( مخصوص ورودی های قبل 97) پیام نور
ارشد آموزش زبان انگلیسی(مخصوص ورودی های 97 و بعد) پیام نور
ارشد آموزش زبان فارسی پیام نور
ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان( ورودی 96 و بعد) پیام نور
ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان(ورودی قبل 96) پیام نور
ارشد ادبیات عربی ورودی 96 و بعد پیام نور
ارشد زبان شناسی همگانی (ورودی 94 و95) پیام نور
ارشد زبان شناسی همگانی (ورودی 98 و بعد) پیام نور
ارشد زبان شناسی همگانی (ورودی93 و قبل) پیام نور
ارشد زبان و ادبیات انگلیسی پیام نور
ارشد زبان و ادبیات فارسی (ورودی 97 وقبل) پیام نور
ارشد زبان و ادبیات فارسی (ورودی 98 و بعد) پیام نور
ارشد زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان ( ورودی های 95-94 به بعد غیر از فراگیر نوبت 15) پیام نور
ارشد زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (ورودی های سال 93 و قبل وفراگیر نوبت 15) پیام نور
ارشد زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی(ورودی ۹۵ وقبل) پیام نور
ارشد زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (فارسی – عربی) پیام نور
ارشد زبان وادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی پیام نور
ارشد زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش پیام نور
ارشد زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری پیام نور
ارشد زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی پیام نور
ارشد زبان وادبیات فارسی- ادبیات عامه پیام نور
ارشد زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت پیام نور
ارشد مترجمی زبان انگلیسی ورودی 96 و بعد پیام نور