شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

ارشد برنامه ریزی درسی پیام نور
ارشد آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی پیام نور
ارشد آموزش محیط زیست (ورودی قبل 96) پیام نور
ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی(ورودی 98 و بعد) پیام نور
ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی(ورودی قبل از 98) پیام نور
ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) پیام نور
ارشد تحقیقات آموزشی (ورودی 98 و بعد) پیام نور
ارشد تحقیقات آموزشی(ورودی97 و قبل) پیام نور
ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور
ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) پیام نور
ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) پیام نور
ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) پیام نور
ارشد تکنولوژی آموزشی پیام نور
ارشد رفتارحرکتی گرایش رشدحرکتی پیام نور
ارشد روانشناسی (مخصوص ورودی های 96-95 و بعد) پیام نور
ارشد روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا پیام نور
ارشد روانشناسی بالینی پیام نور
ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان پیام نور
ارشد روانشناسی تربیتی پیام نور
ارشد روانشناسی شخصیت پیام نور
ارشد روانشناسی عمومی پیام نور
ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی) پیام نور
ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی(ورودی97 و بعد) پیام نور
ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی ) پیام نور
ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات پیام نور
ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال پیام نور
ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی(ورودی قبل 97) پیام نور
ارشد علم سنجی پیام نور
ارشد علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی پیام نور
ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)(ورودی 94 وقبل) پیام نور
ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی گرایش مدیریت فناوری اطلاعات پیام نور
ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی پیام نور
ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی پیام نور
ارشد محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست (ورودی 96 و97) پیام نور
ارشد محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست (ورودی 98وبعد) پیام نور
ارشد مدیریت آموزشی پیام نور
ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی پیام نور
ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی پیام نور
ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی پیام نور
ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش پیام نور
ارشد مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی پیام نور
ارشد مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی پیام نور
ارشد مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی پیام نور
ارشد مشاوره گرایش مشاوره خانواده پیام نور
ارشد مشاوره گرایش مشاوره شغلی پیام نور
ارشد مشاوره گرایش مشاوره مدرسه پیام نور
ارشد مشاوره و راهنمایی پیام نور