شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی ورودی 96 و بعد پیام نور
ارشد اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی ورودی 96 و بعد پیام نور
ارشد توسعه روستایی ورودی 96 و بعد پیام نور
ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام ورودی 96 و بعد پیام نور
ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین ورودی 96 و بعد پیام نور
ارشد کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی ورودی نیم سال دوم 95 به بعد پیام نور
ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی(ورودی قبل 96) پیام نور
ارشد مهندسی اقتصادکشاورزی - گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی(ورودی قبل 96) پیام نور
ارشد مهندسی توسعه روستایی(ورودی 95) پیام نور
ارشد مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات پیام نور
ارشد مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی پیام نور
ارشد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی(ورودی ۹۴ و قبل) پیام نور
ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت پیام نور
ارشد مهندسی کشاورزی - علوم دامی (تغذیه دام ورودی قبل 96) پیام نور
ارشد مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی پیام نور
ارشد مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی) پیام نور
ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی پیام نور
ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی پیام نور
ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین ورودی قبل 96) پیام نور