شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

ارشد سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی(فقط مخصوص ورودی96) پیام نور
ارشد سیستم های کلان(ورودی 97 و بعد) پیام نور
ارشد مهندسی برق- افزاره های میکرو نانو الکترونیک پیام نور
ارشد مهندسی برق- الکترونیک پیام نور
ارشد مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – پلیمر(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن ) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – پلیمر(ورودی قبل از سال تحصیلی 97-98) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – صنایع غذایی(مخصوص ورودی های قبل از 97-98) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – صنایع غذایی(مخصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن ) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند(ورودی 97 و بعد ) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند(ورودی قبل از 97) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – محیط زیست ( ورودی از98- 97 و بعد ازآن ) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – محیط زیست(ورودی قبل از 97) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل(مخصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن ) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل(ورودی قبل از 97) پیام نور
ارشد مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی پیام نور
ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی(مخصوص ورودی های 97 ) پیام نور
ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی (مخصوص ورودی های 95) پیام نور
ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین پیام نور
ارشد مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی اجتماعی پیام نور
ارشد مهندسی صنایع - صنایع پیام نور
ارشد مهندسی صنایع – گرایش مهندسی آینده پژوهی پیام نور
ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی(مخصوص ورودی های 96 ) پیام نور
ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی(مخصوص ورودی های 98 وبعد ) پیام نور
ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم های سلامت پیام نور
ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها(مخصوص ورودی های 96 ) پیام نور
ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها(مخصوص ورودی های 97 و بعداز آن) پیام نور
ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها(ورودی 94-95) پیام نور
ارشد مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان پیام نور
ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری پیام نور
ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری (مخصوص ورودی 94 به بعد) پیام نور
ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری (مخصوص ورودی 94-93) پیام نور
ارشد مهندسی عمران - راه وترابری (مخصوص ورودی قبل از 94-93) پیام نور
ارشد مهندسی عمران - سازه (مخصوص ورودی قبل از 94-93) پیام نور
ارشد مهندسی عمران – سازه (مخصوص ورودی 94-93 و بعد از آن) پیام نور
ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک (مخصوص ورودی 94-93 و بعد از آن) پیام نور
ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی پیام نور
ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی (مخصوص ورودی قبل از 94-93) پیام نور
ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه­ های هیدرولیکی پیام نور
ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست (مخصوص ورودی 94-93 و بعد از آن) پیام نور
ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست (مخصوص ورودی قبل از 94-93) پیام نور
ارشد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت (مخصوص ورودی 94-93 و بعد از آن) پیام نور
ارشد مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت (مخصوص ورودی قبل از 94-93) پیام نور
ارشد مهندسی فناوری اطلاعات پیام نور
ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیام نور
ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (سیستم های چند رسانه ای) پیام نور
ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات (ورودی 98 و بعد) پیام نور
ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی(ورودی 98 و بعد) پیام نور
ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار (مخصوص ورودی 93-92 و بعد از آن) پیام نور
ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار (مخصوص ورودی 94 به بعد) پیام نور
ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار (مخصوص ورودی قبل از 93-92) پیام نور
ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز(ورودی 97 و قبل) پیام نور
ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز(ورودی 98 و بعد) پیام نور
ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید (ورودی قبل از 96) پیام نور
ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی ( ورودی 94 و 95 ) پیام نور
ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی ( ورودی 96 به بعد ) پیام نور
ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل پیام نور
ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین پیام نور
ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی(ورودی 95 و قبل) پیام نور
ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی(ورودی 96به بعد) پیام نور
ارشد مهندسی مکانیک- ساخت وتولید (ورودی 96وبه بعد) پیام نور
ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی پیام نور