شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

اقتصاد (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) پیام نور
جهانگردی (مخصوص ورودی 96 ) پیام نور
حسابداری ( مخصوص ورودی های 85 و قبل ) پیام نور
حسابداری (مخصوص ورودی های 86 تا 96) پیام نور
حسابداری (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) پیام نور
علوم اقتصاد نظری ( مخصوص ورودی های 85 و قبل ) پیام نور
علوم اقتصاد نظری ( مخصوص ورودی های 86 تا 95 ) پیام نور
علوم اقتصادی (مخصوص ورودیهای 95 ) پیام نور
گردشگری(ورودی از 96 و بعد) پیام نور
مدیریت امور بانکی پیام نور
مدیریت امور گمرکی ورودی از 96 پیام نور
مدیریت بازرگانی ( مخصوص ورودی های 85 و قبل ) پیام نور
مدیریت بازرگانی ( مخصوص ورودی های 86 تا 93 ) پیام نور
مدیریت بازرگانی ( مخصوص ورودی های 94 و بعد ) پیام نور
مدیریت بیمه پیام نور
مدیریت جهانگردی (مخصوص ورودی های 86 تا95) پیام نور
مدیریت جهانگردی( مخصوص ورودی های 85 و قبل ) پیام نور
مدیریت دولتی ( مخصوص ورودی های 85 و قبل ) پیام نور
مدیریت دولتی ( مخصوص ورودی های 86 تا 93 ) پیام نور
مدیریت دولتی ( مخصوص ورودی های 94 و بعد ) پیام نور
مدیریت صنعتی ( مخصوص ورودی های 85 و قبل ) پیام نور
مدیریت صنعتی ( مخصوص ورودی های 94 و بعد ) پیام نور
مدیریت صنعتی (مخصوص ورودی های 86 تا 93 ) پیام نور