شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

آب و هوا شناسی (ورودی 89تا94) پیام نور
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ورودی 96 و بعد پیام نور
پژوهشگری اجتماعی (مخصوص ورودی های 95 و 96) پیام نور
تاریخ پیام نور
تعاون و رفاه اجتماعی(مخصوص ورودی های 95 ) پیام نور
جغرافیا گرایش جغرافيا و برنامه ريزي روستايي(ورودی 95 و بعد) پیام نور
جغرافیا (مخصوص ورودی های 95 و بعد) پیام نور
جغرافیا انسانی گرایش روستایی پیام نور
جغرافیا انسانی گرایش شهری پیام نور
جغرافیا برنامه ریزی روستایی(ورودی 89 تا 94) پیام نور
جغرافیا طبیعی گرایش اقلیم شناسی پیام نور
جغرافیا طبیعی گرایش ژئوموفولوژی پیام نور
جغرافیا گرایش آب و هوا شناسی (ورودی 95 و بعد) پیام نور
جغرافیا گرایش برنامه ريزي شهري(ورودی 95 و بعد) پیام نور
جغرافیا گرایش ژئووفولوژی (مخصوص ورودی های 95 و بعد) پیام نور
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( مخصوص ورودی های 88 و قبل ) پیام نور
جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودی های 89 تا94) پیام نور
روابط عمومی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) پیام نور
روزنامه نگاری (مخصوص ورودی های 95 و بعد) پیام نور
ژئووفولوژی (ورودی 89تا94) پیام نور
علوم ا رتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی(ورودی 94 و قبل) پیام نور
علوم ا رتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری(ورودی 94 وقبل) پیام نور
علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور
علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی (ورودی 94 و قبل) پیام نور
علوم اجتماعی گرایش مددکاری اجتماعی (ورودی 94 وقبل) پیام نور
علوم سياسي(مخصوص ورودیهای 97 و قبل) پیام نور
علوم سياسي(مخصوص ورودیهای 98 و بعد) پیام نور
مددکاری اجتماعی (مخصوص ورودی های 95 و بعد) پیام نور
مشاوره (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) پیام نور