شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

آمار (مخصوص ورودیهای 88 و قبل) پیام نور
آمار (مخصوص ورودیهای 96 و بعد) پیام نور
آمار و کاربردها(ورودی 89 تا 95) پیام نور
ریاضی گرایش کاربردی پیام نور
ریاضی گرایش محض پیام نور
ریاضی محض هندسه(توپولوژی)اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول 96-95 پیام نور
ریاضیات و کاربردها پیام نور
زمین شناسی (ورودی 90 و بعد) پیام نور
زمین شناسی گرایش کاربردی (ورودی 89 و قبل) پیام نور
زمین شناسی گرایش محض (ورودی 89 و قبل) پیام نور
زیست شناسی سلولی و مولکولی(مخصوص ورودیهای 97 و بعد) پیام نور
زیست شناسی گرایش علوم گیاهی(ورودی 94 وقبل) پیام نور
زیست شناسی گرایش عمومی پیام نور
زیست شناسی گیاهی (مخصوص ورودی های 95 ) پیام نور
زیست شناسی گیاهی(مخصوص ورودیهای 96 و بعد) پیام نور
زیست شناسی(مخصوص ورودیهای 95و 96) پیام نور
شیمی (کاربردی) (مخصوص ورودی های 94 و قبل) پیام نور
شیمی (کاربردی) (مخصوص ورودی های 95 و بعد آن) پیام نور
شیمی (محض) (مخصوص ورودی های 95 و بعد آن) پیام نور
شیمی (محض) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
علوم تربیتی (مخصوص ورودی های 95 و بعد آن) پیام نور
علوم کامپیوتر (مخصوص ورودی های 85 و قبل) پیام نور
علوم کامپیوتر (مخصوص ورودی های 86 تا 89 ) پیام نور
علوم کامپیوتر (مخصوص ورودی های 89 و بعد) پیام نور
فیزیک (اتمی و مولکولی) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
فیزیک (اتمی و مولکولی) (ورودی 95 و بعد) پیام نور
فیزیک (مخصوص ورودی های 95 و بعد آن) پیام نور
فیزیک (هسته ای) (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
فیزیک ذرات بنیادی- کیهان شناسی-اخترفیزیک (ورودی 95 و بعد) پیام نور
فیزیک گرایش حالت جامد پیام نور
فیزیک گرایش ماده چگال (ورودی 95 و بعد) پیام نور
فیزیک گرایش هواشناسی (ورودی 95 و بعد) پیام نور
آموزش ریاضی پیام نور
آموزش علوم تجربی پیام نور