شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری پیام نور
ارتباط تصویری(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) پیام نور
صنایع دستی (مخصوص ورودی های 90 و بعد ) پیام نور
صنایع دستی( مخصوص ورودی های 89 و قبل ) پیام نور
طراحی پارچه (مخصوص ورودی های 95 و بعد) پیام نور
طراحی پارچه و لباس ( مخصوص ورودی های 89 و قبل ) پیام نور
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه (مخصوص ورودیهای 90 تا 95) پیام نور
عکاسی (مخصوص ورودی های 95 و بعد آن) پیام نور
عکاسی(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
فرش ( ورودی 95 و بعد) پیام نور
فرش گرایش بافت و مرمت فرش(ورودی ۹۴ وقبل) پیام نور
فرش گرایش طراحی فرش(ورودی ۹۴ وقبل) پیام نور
فرش- گرایش طراحی فرش(ورودی 95 و بعد) پیام نور
کتابت و نگارگری (مخصوص وردی های 95 و بعد) پیام نور
کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسی (ورودی ۹۴ و قبل) پیام نور
کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگارگری پیام نور
کتابت و نگارگری گرایش طراحی سنتی و تذهیب(ورودی ۹۴ وقبل) پیام نور
کتابت و نگارگری گرایش طراحی سنتی و تذهیب(ورودی ۹۵ و بعد) پیام نور
کتابت و نگارگری گرایش نگارگری (ورودی ۹۴ وقبل) پیام نور
کتابت و نگارگری گرایش نگارگری(ورودی ۹۵ وبعد) پیام نور
کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی(ورودی ۹۵ وبعد) پیام نور
مرمت بناهای تاریخی پیام نور
مهندسی شهر سازی ( مخصوص ورودی های92 و قبل ) پیام نور
مهندسی شهر سازی (مخصوص ورودی های93 و بعد) پیام نور
مهندسی معماری ( مخصوص ورودی های 90 و بعد ) پیام نور
مهندسی معماری ( مخصوص ورودیهای 89 و قبل ) پیام نور
نقاشی (مخصوص ورودی های 95 و بعد) پیام نور
نقاشی گرایش نقاشی عمومی(ورودی 94 وقبل) پیام نور
هنر اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) پیام نور
هنر اسلامی گرایش سفال پیام نور
هنر اسلامی گرایش شیشه پیام نور
هنر اسلامی گرایش نگارگری ( مخصوص ورودی های 89 و قبل ) پیام نور
هنر اسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای 90 تا 94) پیام نور
هنر اسلامی گرایش نگارگری(مخصوص ورودیهای95 و بعد) پیام نور
هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوپ (ورودی 95 و بعد) پیام نور
هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوپ(ورودی 94 و قبل) پیام نور
هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز(مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) پیام نور
هنرهای صناعی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) پیام نور
هنرهای صناعی گرایش آبگینه پیام نور
هنرهای صناعی گرایش سفال(ورودی 94 و قبل) پیام نور
هنرهای صناعی گرایش سفال(ورودی 95 و بعد) پیام نور
هنرهای صناعی گرایش فلز پیام نور
هنرهای صناعی گرایش کاشی پیام نور
هنرهای صناعی گرایش منبت و معرق(ورودی 94 و قبل) پیام نور
هنرهای صناعی گرایش منبت و معرق(ورودی 95 وبعد) پیام نور
هنرهای صناعی گرایش نساجی سنتی پیام نور