شارژ و بسته‌های خریداری شده با عضویت، برای ترم‌های آینده نیز در حساب کاربری شما باقی می‌ماند و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.
Loading spinner
صفحه در حال بارگزاری است.
لطفا منتظر بمانید...
شما تیکت خوانده نشده دارید. به پنل کاربری خود مراجعه کنید. x
تایید شماره همراه

شما باید جهت ادامه شماره تماس خود را تایید کنید.

شماره همراهی که زمان ثبت‌نام وارد کرده‌ای بصورت پیش‌فرض وارد شده. در صورت تمایل می‌توانید آن را تغییر دهید.

تایید شماره همراه

لطفا کد تاییدی که بصورت پیامک ارسال شده را وارد کنید.

مدت اعتبار کد:

سوالات

رشته: درس:

دانشکده

مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی ( بیوالکترونیک- ورودی97 و بعد ) پیام نور
مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات (ورودی 94 و قبل) پیام نور
مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات (ورودی95 و بعد) پیام نور
فرش- گرایش بافت و مرمت فرش(ورودی95 و بعد) پیام نور
فیزیک گرایش هسته ای (ورودی 95 و بعد) پیام نور
مدیریت اجرایی پیام نور
مدیریت پروژه پیام نور
مهندسی برق گرایش الکترونیک ( مخصوص ورودی های 92 و قبل ) پیام نور
مهندسی برق گرایش الکترونیک ( ورودی 95 و بعد ) پیام نور
مهندسی برق گرایش قدرت(مخصوص ورودیهای 95 و بعد) پیام نور
مهندسی برق گرایش کنترل ( مخصوص ورودی های 92 و قبل) پیام نور
مهندسی برق گرایش مخابرات ( مخصوص ورودی های 92 و قبل ) پیام نور
مهندسی برق گرایش مخابرات (ورودی 95 و بعد ) پیام نور
مهندسی برق- الکترونیک (مخصوص ورودیهای 93 و 94) پیام نور
مهندسی برق- قدرت (مخصوص ورودیهای 93 و 94) پیام نور
مهندسی برق- قدرت(مخصوص ورودیهای 92 و قبل) پیام نور
مهندسی برق- کنترل (مخصوص ورودیهای 93 و 94) پیام نور
مهندسی برق- کنترل (ورودی 95 و بعد) پیام نور
مهندسی برق- مخابرات (مخصوص ورودیهای 93 و 94) پیام نور
مهندسی پزشکی (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) پیام نور
مهندسی پزشکی گرایش بالینی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
مهندسی پزشکی گرایش بالینی (مخصوص ورودیهای97 وبعد) پیام نور
مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) پیام نور
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک (مخصوص ورودیهای 94 وقبل) پیام نور
مهندسی پزشکی(مخصوص ورودیهای 95 و 96) پیام نور
مهندسی پلیمر– تکنولوژی علوم رنگ (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
مهندسی پلیمر– تکنولوژی علوم رنگ (مخصوص ورودیهای 95 و بعد) پیام نور
مهندسی پلیمر– صنایع پلیمر (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
مهندسی پلیمر– صنایع پلیمر (مخصوص ورودیهای 95و بعد) پیام نور
مهندسی پلیمر(مخصوص ورودی های 95 و بعد آن) پیام نور
مهندسی خودرو (مخصوص ورودیهای 95 و قبل) پیام نور
مهندسی راه آهن (مخصوص ورودی های 95 و بعد) پیام نور
مهندسی راه آهن گرایش بهره برداری پیام نور
مهندسی راه آهن گرایش جریه پیام نور
مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی پیام نور
مهندسی رباتیک (مخصوص ورودیهای 92 و قبل) پیام نور
مهندسی رباتیک (مخصوص ورودیهای 94) پیام نور
مهندسی شیمی ( مخصوص ورودی های 93 و بعد ) پیام نور
مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش،پتروشیمی وگاز (مخصوص ورودی های 92 و قبل) پیام نور
مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ( مخصوص ورودیهای 92 و قبل ) پیام نور
مهندسی صنایع (مخصوص ورودیهای 86 الی 91) پیام نور
مهندسی صنایع ( مخصوص ورودی های 85 و قبل ) پیام نور
مهندسی صنایع ( مخصوص ورودی های 92 و بعد ) پیام نور
مهندسی عمران پیام نور
مهندسی عمران- نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
مهندسی فناوری اطلاعات ( چندبخشی ) ( مخصوص ورودی های86 الی92) پیام نور
مهندسی فناوری اطلاعات (مخصوص ورودی های 86 و قبل ) پیام نور
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (مخصوص ورودیهای 93 و 94) پیام نور
مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 95 و 96) پیام نور
مهندسی کامپیوتر (مخصوص ورودیهای 97 و بعد) پیام نور
مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن ( مخصوص ورودی های 93 ) پیام نور
مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار ( مخصوص ورودی های 92 و قبل ) پیام نور
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(مخصوص ورودیهای 93 و 94) پیام نور
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ( چندبخشی ) ( مخصوص ورودی های86 الی93 ) پیام نور
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ( مخصوص ورودی های 93 و 94 ) پیام نور
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (مخصوص ورودی های 86 و قبل ) پیام نور
مهندسی متالورژی صنعتی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل) پیام نور
مهندسی مکانیک (مخصوص ورودی های 95 و بعد) پیام نور
مهندسی مکانیک گرایش جامدات (ورودی 94 و قبل) پیام نور
مهندسی مکانیک گرایش جامدات (ورودی95 و بعد) پیام نور
مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(ورودی 94 و قبل) پیام نور
مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(ورودی 95 و بعد) پیام نور
مهندسی مواد و متالورژی (مخصوص ورودی های 95 و بعد آن) پیام نور
مهندسی نفت گرایش صنایع نفت(ورودی 94 وقبل) پیام نور
مهندسی نفت گرایش صنایع نفت(ورودی 95 وبعد) پیام نور
مهندسی نفت گرایش طراحی فرایند های صنایع نفت(ورودی 94 و قبل) پیام نور
مهندسی نفت گرایش طراحی فرایند های صنایع نفت(ورودی95وبعد) پیام نور
مهندسی نقشه برداری (مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن) پیام نور
مهندسی هوا فضا گرایش هوا فضا پیام نور
مهندسي مكانيك گرایش خودرو(ورودی 95 وبعد) پیام نور